LIGHTECH - LIGHTING DESIGN COMPANY

Od roku 2000 budujeme tím profesionálov a poskytujeme kvalitnú a komplexnú službu pri riešení vnútorného a vonkajšieho osvetlenia alebo obce a mestá.

 

Kreativita

Nie sme súčasťou dodávateľského reťazca svietidiel. Aj preto sme kreatívni a dávame veľký dôraz na komplexnosť projektov a požiadavky klienta. Sme nositeľmi inovácií v osvetlení a osvetľovaní. Podrobne sledujeme trendy stratégie a inovácie, máme svoj názor a za ním si stojíme.

Profesionalita a záujem

Profesionalita a záujem nášho tímu odborných pracovníkov v obore návrhu, vývoja, realizácie, údržbe osvetlenia, svetelnej techniky a riadiacich systémov je zárukou Vašej spokojnosti. Máme radi svoju prácu.

Naše ciele

Dlhodobým cieľom je poskytovať špecializované služby v sektore osvetlenia. Poskytovať dôveru a záruku že naše projekty spĺňajú vysoké nároky klientov a partnerom v celom životnom cykle osvetlenia. Zabezpečiť dlhodobý rozvoj a stabilitu služieb prostredníctvom tímu našich spolupracovníkov.

Objektívnosť

Veľké úsilie venujeme objektívnosti a nezávislosti informácii pre obchodných partnerov, architektov, investorov, správcov a samosprávy o stave a možnostiach zvýšenia kvality a úspor osvetlenia. Zúčastňujeme sa procesov tvorby noriem a legislatívy osvetlenia, meriame, analyzujeme, overujeme.

Spolupráca

Kladieme dôraz na spoluprácu a komunikáciu s klientom, architektmi, stavebníkmi, dizajnérmi a profesnými projektantmi stavieb. Preberáme na seba zodpovednosť za správnosť a funkčnosť a udržateľnosť osvetlenia.

Naše portfólio

Veľkú časť nami realizovaných projektov tvoria osvetľovacie sústavy pre mestá obce, byty, rodinné domy, reštaurácie, kancelárie, polyfunkčné budovy, priemysel, ale aj hotely, záhrady, parky a iluminácie budov a galérie.

Krédo

Je našim krédom byť nositeľom inovácie pomocou funkčných komplexných a koncepčných riešení s priaznivým dopadom na životné prostredie a zlepšenie komfortu pre život a prácu a zábavu.

Osvetlenie na mieru

Ideme za dobrým svetlom. Poďte s nami ! Zaujíma nás Váš názor aký vzťah a predstavu máte Vy o osvetlení. Veľmi dôležité sú Vaše očakávania. Poradíme, usmerníme, vizualizujeme vaše predstavy. Sme dobrí v hľadaní najrýchlejšej cesty k úspechu, projektu a Vašej spokojnosti.