Recent Posts by admin

www.uvcsystems.sk

Systémy dezinfekcie UV žiarením

AKO PROJEKČNÁ A PORADENSKÁ SPOLOČNOSŤ  OBLASTI OSVETLENIA VYUŽÍVAME 20 ROČNÉ SKÚSENOSTI V OBLASTI VYUŽÍVANIA UVC ŽIARENIA  A  POSKYTUJEME OBJEKTÍVNE INFORMÁCIE PRE INVESTOROV, PRIEMYSELNE A VÝROBNE PODNIKY, SPRÁVCOV NEMOCNIČNÝCH ZARIADENÍ A SAMOSPRÁVY O MOŽNOSTI RÝCHLEHO NASADENIA SYSTÉMOV DEZINFEKCIE UVC ŽIARENÍM V ICH PREVÁDZKACH  TAK, ABY VYUŽILI EXISTUJÚCU INŠTALÁCIU A SPLNILI BEZPEČNOSTNÚ, ELEKTROTECHNICKÚ A ZDRAVOTNÚ LEGISLATÍVU

 - štúdie realizovateľnosti nasadenia UVC dezinfekcie v objektoch a prevádzacích
 - technické konzultácie (technické riešenia, geometria germicídnej sústavy, systémy riadenia)
- dozor nad realizáciu germicídneho UVC systému dezinfekcie
 - prevádzka a údržba germicídnych UVC systémov dezinfekcie  objektov

 

Projekty a služby pre mestá a obce

Vypracovanie štúdii a stratégii alebo koncepcií rozvoja verejného osvetlenia a pridruženej infraštruktúry Audity verejného osvetlenia a architektonického osvetlenia miest a obcí Projektové dokumentácie pre realizáciu rekonštrukcií a novej výstavby verejného osvetlenia v malom ale aj veľkom rozsahu Lighting design a projekty osvetlenia verejných pamiatok a kultúrnych inštitúcii Tendrové dokumentácie rekonštrukcií verejného osvetlenia Technické dozory pri výstavbe osvetľovacích sústav Meranie kvality verejného osvetlenia svetelnotechnických…
Zisti viac

Merania a expertízy kvality osvetlenia a kvality elektrickej energie, Energetické audity, Termovízia

Ponuka služby Termovízne meranie a  Energetických auditov Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie. Slúži na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Pod energetickým auditom rozumieme činnosť, ktorá má za cieľ získať informácie o konkrétnom energetickom systéme alebo osvetľovacej sústave.…
Zisti viac

Lighting design,návrhy, koncepty a štúdie

Čo je svetelný dizajn Umenie a zároveň vedecko-technická disciplína navrhovať a realizovať osvetlenie Lighting design je samostatná profesia odlišná od architektov, interiérových dizajnérov, urbanistov ako aj elektroprojektantov, projektantov informačných technológii. Bez spolupráce lighting designera nie je osvetlenie v úplnom rozsahu všetkých aspektov realizovateľné a naopak. Kto je svetelný dizajnér Sú profesionáli, ktorí na základe svojich…
Zisti viac

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.