Blog

Energetické audity, hospodárnosť a udržateľnosť osvetlenia

AKO PROJEKČNÁ A PORADENSKÁ SPOLOČNOSŤ SA USILUJEME POSKYTOVAŤ OBJEKTÍVNE INFORMÁCIE PRE INVESTOROV, SPRÁVCOV A SAMOSPRÁVY O ICH STAVE A MOŽNOSTIACH OBNOVY OSVETĽOVACÍCH ZARIADENÍ  - energetický audit osvetlenia v zmysle zákona 476/2008  - štúdie realizovateľnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia  - technické konzultácie (technické riešenia, úsporné svietidlá, geometria sústavy)  - konzultácie pri definovaní hodnotiacich kritérií výberového konania, hodnotení výberu dodávateľa - dozor nad realizáciu…
Čítaj viac

Projekty a služby pre mestá a obce

Vypracovanie štúdii a stratégii alebo koncepcií rozvoja verejného osvetlenia a pridruženej infraštruktúry Audity verejného osvetlenia a architektonického osvetlenia miest a obcí Projektové dokumentácie pre realizáciu rekonštrukcií a novej výstavby verejného osvetlenia v malom ale aj veľkom rozsahu Lighting design a projekty osvetlenia verejných pamiatok a kultúrnych inštitúcii Tendrové dokumentácie rekonštrukcií verejného osvetlenia Technické dozory pri výstavbe osvetľovacích sústav Meranie kvality verejného osvetlenia svetelnotechnických…
Čítaj viac

Merania a expertízy kvality osvetlenia a kvality elektrickej energie, Termovízia

Ponuka služby Termovízne meranie Vyhodnotenie termovíznej kontroly prebieha v dvoch stupňoch:Vykonávame  termovízne merania rozvádzačov, meničov, vedení, LED svietidiel a iných zariadení a ich komponentov profesionálnymi termokamerami, vrátane vypracovania odbornej správy. Okamžité vyhodnotenie (na mieste) - odborný pracovník identifikuje poruchu prejavujúcu sa oteplením a termovíznou kamerou zhotoví snímku zariadenia alebo jeho časti, Podrobný rozbor - zo záznamu termovízneho…
Čítaj viac

Lighting design,návrhy, koncepty a štúdie

Čo je svetelný dizajn Umenie a zároveň vedecko-technická disciplína navrhovať a realizovať osvetlenie Lighting design je samostatná profesia odlišná od architektov, interiérových dizajnérov, urbanistov ako aj elektroprojektantov, projektantov informačných technológii. Bez spolupráce lighting designera nie je osvetlenie v úplnom rozsahu všetkých aspektov realizovateľné a naopak. Kto je svetelný dizajnér Sú profesionáli, ktorí na základe svojich…
Čítaj viac