Category Archives: Referencie

Referencie

Energetické audity, hospodárnosť a udržateľnosť osvetlenia

AKO PROJEKČNÁ A PORADENSKÁ SPOLOČNOSŤ SA USILUJEME POSKYTOVAŤ OBJEKTÍVNE INFORMÁCIE PRE INVESTOROV, SPRÁVCOV A SAMOSPRÁVY O ICH STAVE A MOŽNOSTIACH OBNOVY OSVETĽOVACÍCH ZARIADENÍ  - energetický audit osvetlenia v zmysle zákona 476/2008  - štúdie realizovateľnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia  - technické konzultácie (technické riešenia, úsporné svietidlá, geometria sústavy)  - konzultácie pri definovaní hodnotiacich kritérií výberového konania, hodnotení výberu dodávateľa - dozor nad realizáciu…
Čítaj viac