Blog

Designing

Projekčný tím tvorí skupina kvalifikovaných odborníkov s dlhodobými skúsenosťami pri projektovaní v oblasti pozemných a inžinierskych stavieb. V rámci divízie existujú oddelenia energetických a telekomunikačných projektov so zameraním na projektovanie energetických a dopravných systémov, ako aj projektovanie iných druhov sietí a infraštruktúry. Pre realizáciu Vašich plánov a cieľov je tu pre Vás divízia projektov so…
Show more