UVCSYSTEMS.SK systémy dezinfekcie UV žiarením

www.uvcsystems.sk

Systémy dezinfekcie UV žiarením

AKO PROJEKČNÁ A PORADENSKÁ SPOLOČNOSŤ  OBLASTI OSVETLENIA VYUŽÍVAME 20 ROČNÉ SKÚSENOSTI V OBLASTI VYUŽÍVANIA UVC ŽIARENIA  A  POSKYTUJEME OBJEKTÍVNE INFORMÁCIE PRE INVESTOROV, PRIEMYSELNE A VÝROBNE PODNIKY, SPRÁVCOV NEMOCNIČNÝCH ZARIADENÍ A SAMOSPRÁVY O MOŽNOSTI RÝCHLEHO NASADENIA SYSTÉMOV DEZINFEKCIE UVC ŽIARENÍM V ICH PREVÁDZKACH  TAK, ABY VYUŽILI EXISTUJÚCU INŠTALÁCIU A SPLNILI BEZPEČNOSTNÚ, ELEKTROTECHNICKÚ A ZDRAVOTNÚ LEGISLATÍVU

 - štúdie realizovateľnosti nasadenia UVC dezinfekcie v objektoch a prevádzacích
 - technické konzultácie (technické riešenia, geometria germicídnej sústavy, systémy riadenia)
- dozor nad realizáciu germicídneho UVC systému dezinfekcie
 - prevádzka a údržba germicídnych UVC systémov dezinfekcie  objektov