EU projekty

 

"Zavádzanie informačno-komunikačných technológií v spoločnosti LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným"

Zverejnená "Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku"

Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2232022010501 - text

Zverejnená "Zmluva o dodaní tovaru k zákazke zavádzanie informačno - komunikačných technológií v spoločnosti LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným predmet zákazky Dodanie softvérového a hardvérového zariadenia""

Zmluva_o_dodaní_tovaru_TEREXIM

INFORMACNA TABULA1

 

[/mp_span] [/mp_row]