Sme tím nezávislých kreatívnych ľudí zameraný na komplexný, koncepčný návrh a realizáciu osvetlenia.

Svetlo je všade, určuje náš životný priestor, vytvára pocity, podmienky, hodnoty. Snažíme sa to uchopiť a pracovať s ním tak, ako najlepšie vieme. Pracujeme spolu s architektmi, investormi, prevádzkovateľmi budov, miest a športovísk. Od roku 2000 sme mali možnosť navrhnúť a uviesť do života mnoho dizajnovo a užívateľsky orientovaných  riešení osvetlenia. Každodenne pracujeme na nových moderných, inovatívnych a energeticky efektívnych riešeniach osvetlenia, pri ktorých je centrom pozornosti klient a jeho potreby.

Hľadáme a navrhujeme osvetlenie, ktoré obohacuje priestor, vytvára emócie a ostáva v pamäti užívateľa a návštevníka.

Spolupracujeme a čerpáme skúsenosti,  informácie z portfólia významných výrobcov svetelnej techniky, ale aj vedeckotechnických inštitúcii, múzeí, škôl a vedeckých projektov. Zúčastňujeme sa konferenciách, výstavách a odborných seminároch a sme zapojení do procesu normalizácie a tvorby legislatívy.

Snažíme sa mať široký rozhľad a vlastný názor na trendy a inovácie vo vizuálnej forme osvetlenia, technickej realizácii, systémoch riadenia, softvéroch a najmä reálnych užívateľských potrebách.

Dbáme na energetickú hospodárnosť, máme environmentálnu zodpovednosť. Aj jednoduchým osvetlením je možné vytvoriť excelentné vizuálne výsledky, ak im venujeme dostatok času.  Dbáme na finančné limity našich klientov.

Profesionalita a záujem nášho tímu odborníkov v obore návrhu, vývoja, realizácie, údržbe osvetlenia a riadiacich systémov je zárukou Vašej dlhodobej spokojnosti a udržateľnosti. Vytváranie priestoru pre bezpečnosť, kvalitnejšiu prácu, zábavu, plnohodnotný šport, oddych v domove a vyššiu kvalitu života nás baví.

Dlhodobým cieľom našej spoločnosti je poskytnúť klientovi komplexné a nezávislé služby od dodávateľského reťazca projektu, hľadáme investične vhodného riešenia osvetlenia.

Ak si klient praje ďalšiu spoluprácu, tak sa dohodneme na pokračovaní projektu, ako napríklad: montáž špecifických a náročných riešení, záručný a pozáručný servis s dôrazom na úsporu prevádzkových nákladov.

Je našim krédom byť nositeľom inovácie pomocou komplexných a koncepčných riešení.

Veľké úsilie venujeme objektívnosti a nezávislosti informácií pre obchodných partnerov, architektov, investorov, správcov a samosprávy o stave a možnostiach zvýšenia kvality a úspor osvetlenia.

Jednou z našich hlavných činností je tvorba tendrových dokumentácii pre výber dodávateľa realizácie osvetlenia. Tu hájime záujmy klienta a šetríme jeho peniaze. Aj kvalitný projekt nemá zmysel ak sa kvalitne a do kvality nezrealizuje.

Veľkú časť nami realizovaných projektov tvoria osvetľovacie sústavy pre mestá obce, byty, rodinné domy, reštaurácie, kancelárie, polyfunkčné budovy, priemysel, ale aj hotely, záhrady, parky a iluminácie budov...

Taktiež poskytujeme naše služby spoločnostiam poskytujúce služby EPC.

EU PROJEKTY

 "Zavádzanie informačno-komunikačných technológií v spoločnosti LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným"