Menu Zavrieť

Prečítajte si o nás

FORBES 6/2020 – interview

Porozumieť svetlu

prečítajte si náš príbeh

Firmu zameranú na svetelnú techniku, projektovanie, svetelno-technické, energetické a bezpečnostné audity zakladali bratia Kačíkovci už ako 18-roční. Súčasťou ich maturitnej práce na elektrotechnickej priemyslovke bola štúdia stavu verejného osvetlenia, z ktorej sa na Slovensku čerpá dodnes.

Málokedy sa stane, že dieťa už na základnej škole vie, čomu by sa chcelo v budúcnosti venovať. V prípade bratov Eduarda a Richarda Kačíkovcov to tak bolo. Už ako 12-roční sa zaujímali o svetlá, žiarovky, výbojky a sledovali, či a ako svietia svetlá na ich sídlisku v Petržalke. Ako 15-roční už pracovali ako brigádnici pre Siemens a vo veľmi mladom veku manažovali desiatky robotníkov pri údržbe a rekonštrukcii verejného osvetlenia v Bratislave.

Po elektrotechnickej priemyslovke bola preto ich cesta jasná — bratia dvojčatá si to namierili na Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na skúškach počas vysokej školy dokonca občas zaskakovali jeden za druhého. „Nestíhali sme, vtom čase sme rozbiehali firmu a tak sme vlastne študovali popri práci,“ hovorí s úsmevom Eduard Kačík.

Dnes sa v rámci rodinnej spoločnosti Lightech venujú projektovaniu, súdnoznalectvu a auditom v oblasti svetelnej techniky, energetiky a bezpečnosti na cestách. Eduard je tiež podpredsedom Slovenskej svetelno-technickej spoločnosti a venujú sa napríklad aj vzdelávaniu ľudí v oblasti svetelnej techniky a osvetľovaniu. Na nedostatok práce sa nesťažujú, ani koronakríza ich príliš nezabrzdila. Skôr naopak, umožnila im čiastočne obehnúť zameškané.

„Korona nám pomohla dobehnúť sklz v práci, z trojmesačného nestíhania sme sa posunuli k mesačnému,“ smeje sa Eduard Kačík, keď nás spolu s bratom víta v kancelárii. Len nedávno sa firma presťahovala do vlastných priestorov na Zlatých pieskoch a bratom k manažovaniu firmy a samotnej práci vo firme najnovšie pribudla aj starosť o budovu a ich nájomníkov.

Hneď na úvod stretnutia nás vyvedie z omylu, že by sa ich firma zaoberala primárne montážou osvetlenia. „Osvetlenie realizujeme, ale v prvom rade sme projektanti, súdni znalci, energetickí audítori. Okrem sedenia za stolom veľa času trávime vonku, robíme napríklad aj nočné merania. Pravda je, že projekty sa dajú robiť z ktoréhokoľvek miesta na svete, ale na to, aby boli skutočne užitočné a vyhovovali potrebám daných miest, je potrebné všetko si overiť priamo v teréne,“ vysvetľuje Eduard Kačík.

V roku 2019 ich firma dosiahla obrat 2,4 milióna eur a vykázala čistý zisk vo výške 80-tisíc eur. Aktuálne zamestnávajú 28 ľudí a s ďalšími spolupracujú externou formou, často sú to živnostníci, ktorí im pomáhajú s realizáciami v rôznych regiónoch.

Ako vysvetľuje Eduard, zhruba 40 percent ich práce spadá pod verejný sektor, zvyšok tvoria súkromní klienti. K ich referenciám sa radí napríklad osvetlenie Štrbského plesa, zjazdovky v Poľsku, ktoré realizovali pre spoločnosť TMR (TATRY MOUNTAIN RESORTS), ale aj návrhy a realizácie verejného osvetlenia mnohých slovenských miest a obcí, sakrálnych stavieb, športovísk či súkromných domov a záhrad.

Čo je teda podstatou ich práce? „Navrhujeme opatrenia z hľadiska svetelno-technického, energetického aj bezpečnostného. Čo dáme na papier, to sa dostane do reality v tom lepšom prípade hneď, čo platí zväčša u súkromných investorov, a v tom horšom možno o päť rokov. Ale to, čo navrhujeme bude slúžiť 20 – 30 rokov, niekedy aj dlhšie,“ hovorí Eduard Kačík. Dlhšia doba aplikácie nimi navrhnutých riešení zväčša platí pre verejný sektor, ktorý ešte stále má čo doháňať v oblasti verejného osvetlenia a s ním súvisiacich riešení.

A keďže všetci aktuálne uvažujú o tom, čo spôsobí kríza v ich odboroch, aj Kačíkovci ponúkajú svoj pohľad. Situácia spôsobená bojom proti šíreniu pandémie nového koronavírusu podľa nich predstavuje veľkú šancu na využitie nových technológií nielen v oblasti svetlotechniky, ale aj dezinfekcie priestorov, predmetov a povrchov s pomocou UVC žiarenia, dátového prenosu pomocou svetla a akcelerácie zavedenia nových štandardov do oblasti svetelnej techniky či elektroenergetiky. „Možno to niekoho nahnevá, ale väčšinou všetky vylepšenia v technologickej oblasti štartujú krízy, takže my sme na zmeny v spoločnosti dlho čakali,“ dopĺňa Richard Kačík.

V PRÁCI OD PÄTNÁSTICH

Keďže už v mladom veku začali brigádovať v oblasti rekonštrukcie verejného osvetlenia v Bratislave, ako 18-roční už boli bratia Kačíkovci zrelí na založenie vlastnej firmy. K tomu im dopomohla aj skúsenosť s účasťou na projekte mimovládnej organizácie Junior Achievement. V rámci jedného z jej programov boli bratia súčasťou študentského tímu, ktorý simuloval vedenie súkromnej akciovej spoločnosti.

„Žiaci si naštudovali, ako funguje firma, naučili sa potrebnú teóriu a tú mali realizovať v praxi. Robili sme reálnu podnikateľskú činnosť, vyrábali produkty. My sme napríklad vyrábali a predávali tričká. Bolo to veľmi užitočné, pretože ako mladí ľudia sme si mohli vyskúšať, ako sa podniká, čo všetko za tým je, ako treba riadiť ľudí, ako funguje výrobný proces, predaj,“ spomína Richard Kačík.

S teóriou o podnikaní, skúsenosťami z tohto programu, ako aj reálnou spoluprácou v oblasti verejného osvetlenia v Bratislave, ako 18-roční Kačíkovci neváhali a založili vlastnú firmu. Keďže osvetlenie na uliciach, v parkoch a na budovách bolo ich vášňou už od čias základnej školy, dokázali o ňom v hlavnom meste nazbierať viac dát ako mesto samotné. „Venovali sme sa tomu asi od 12 rokov, bola to naša dlhodobá záľuba, ktorej sme sa venovali naozaj intenzívne. Urobili sme si súpis materiálu, majetku mesta v oblasti verejného osvetlenia,“ vysvetľuje Eduard. Z vlastnej iniciatívy často nahlasovali mestu, kde aké svetlo je potrebné vymeniť a skupiny ľudí, ktorí vymieňali svietidlá či natierali stožiare, vlastne Kačíkovci manažovali. „Išlo nám o to, aby sa Bratislava rozsvietila“.

Ako praví nadšenci, venovali sa aj zberateľskej činnosti a vybudovali jednu z najväčších zbierok svetelných zdrojov a starých svietidiel. Prispeli aj k vydaniu knihy, ktorá hovorí o histórii osvetlenia v Bratislave. Od spolupráce so Siemensom a ďalšími dodávateľskými firmami sa po postupne posunuli do projekčnej činnosti, keďže v 90. rokoch a neskôr bolo potrebné dobre nastaviť projekty verejného osvetlenia v súlade s normami a konkrétnymi potrebami samospráv.

„Odvtedy projektujeme rekonštrukcie osvetlení, smart-technológií v uliciach od kamier cez monitoring dopravy, sledovanie intenzity doprav riadenie osvetlenia. Už pred 20 rokmi sme naprojektovali osvetlenia, ktoré v niektorých prípadoch iba dnes začínajú dostávať do praxe,“ hovorí Eduard Kačík.

„Keď sa bavíme o verejnom osvetlení. hovoríme o nosičoch všetkých možných technológií. Vieme s ich pomocou merať, riadiť, monitorovať ovzdušie, priniesť úspory v spotrebe energií“

A že je čo doháňať, ukazujú aj čísla, ktoré tiež spracovali Kačíkovci. Ešte počas strednej školy sa vo svojej záverečnej maturitnej práci venovali téme rekonštrukcie verejného osvetlenia Slovenskej republiky. Išlo o 200-stranový materiál, z ktorého sa ešte aj dnes čerpá a na základe ktorého sa napríklad zabezpečovalo aj financovanie rekonštrukcií verejného osvetlenia v prvom aj v druhom programovom období z európskych štrukturálnych fondov či z Nórskeho finančného mechanizmu s cieľom minimalizovať investičný dlh krajiny v tejto oblasti.

Tejto téme sa venovali intenzívne aj počas vysokej školy. „Prešli sme si takmer všetky mestá a obce, urobili audity, dáta zovšeobecnili a stanovili, respektíve odhadli investičný dlh Slovenska v oblasti verejného osvetlenia krajiny a identifikovali sme ciele, kam by sa to malo dostať za 5-10 rokov,“ hovorí Eduard Kačík. Investičný dlh v tejto oblasti bol podľa neho na základe dostupných poznatkov v roku 1990 na úrovni okolo 1,2 miliardy eur. „To znamená infraštruktúra, káble, rozvody, celá energetická sieť. Bohužiaľ, zásadné investície medzičasom nepriniesla ani privatizácia energetických podnikov a dnes už na úrovni investičného dlhu odhadom okolo 3 – 4 miliárd eur“ dodáva.

Dobrý projekt v oblasti osvetlenia je pritom oveľa viac ako len inštalovanie samotného svietidla. „Svetlo ani zďaleka nie je len lampa, toto je multiodborová záležitosť. Musíme byť architekti, lekári, psychológovia, umelci, fyzici, stavbári, fotografi. Či už ide o štadión, ulicu alebo námestie, domácnosti alebo kancelárie, to všetko má svojich užívateľov a my musíme návrh pripraviť tak, aby zodpovedal potrebám ľudí v danom priestore. Musíme tiež byť aj energetici, aby sme navrhnutými riešeniami nespotrebovali viac energie, ako je nutné. Dnes sa k tomu pridalo aj softvérové inžinierstvo, musíme ovládať aj dátovú bezpečnosť, rozumieť princípom v oblasti programovania,“ vysvetľuje Eduard Kačík.

Na trhu sú podľa neho aj spoločnosti, ktoré robia takéto návrhy zadarmo a ich primárnym cieľom je predávať svietidlá.

„Tieto firmy majú niečo na sklade a chcú sa toho zbaviť. To nie je veľmi čistá hra. A bohužiaľ zákazník, či už je to verejná správa, súkromná osoba alebo developer, niekedy ani nevie, čo chce, respektíve čo presne potrebuje. Aj to je dôvod, prečo sa okrem našej bežnej práce snažíme ľudí v týchto oblastiach aj vzdelávať, aby svetlu viac rozumeli a dokázali definovať svoje potreby,“ dodáva.

BUDÚCNOSŤ OSVETLENIA

Už roky existujú štúdie a návrhy, ktoré mestám umožňujú vylepšiť svoje samosprávy s mnohými benefitmi pre svojich obyvateľov. Vďaka rekonštrukciám napríklad dokážu budovať osvetlenie s elektronabíjacími stanicami, kamerami na monitoring dopravy či pohybu ľudí. A vďaka už existujúcim technológiám sa dá s osvetlením dosiahnuť ešte oveľa viac.

Eduard a Richard Kačík, Lightech, verejné osvetlenie a audity verejného osvelenia, kompletný servis

RODINNÁ ZÁLEŽITOSŤ
Kačíkovci sú presvedčení, že rodinné firmy sú základným pilierom ekonomiky. „Keď niečo robíte ako rodinná firma, má to inú hodnotu, ako keď pracujete v korporácii. Aj keď sa členovia rodiny niekedy hádajú a občas na seba kričia, ich hlavným cieľom za každých okolností je prežiť, prekonať aj tú najťažšiu krízu,“ myslí si Eduard Kačík (vľavo).

„Už 7-8 rokov tu máme dobu LED-kovú, teraz nastupuje doba informatická. Vďaka dostupným technológiám dokážeme veľa vecí zlúčiť. Keď sa bavíme o verejnom osvetlení, nehovoríme len o osvetlení, ale o nosičoch všetkých možných technológií, napájacích bodoch pre akékoľvek možné technológie. Vieme s ich pomocou merať, riadiť, monitorovať ovzdušia zároveň priniesť úspory v spotrebe energií,“ hovorí Eduard Kačík.

Kačíkovci však okrem miest a obcí spolupracujú aj so súkromnými investormi, riešia zadania pre priemyselné podniky, haly a administratívne budovy, či už v oblasti projekcie, ale aj v oblasti realizácie. „Baví nás vytvárať osvetlenie kancelárskych priestorov tak, aby bolo osvetlenie kancelári urobené tak, že je pre všetkých užívateľov týchto priestorov prirodzené – ide o takzvaný human-centric lighting, prístup,“ hovorí Richard Kačík.


SVETLOM PROTI VÍRUSOM

Ako dodáva, práve prežívame ďalší inovačný zlom, ktorým je zavádzanie UVC technológií do štandardného osvetlenia. A Lightech sa tiež snaží túto novinku zakomponovať do svojich projektov.

O čo ide? UVC je ultrafialové žiarenie, ktoré má dezinfekčné účinky. Jeho využite môže urýchliť súčasná globálna skúsenosť so šírením nákazy nového koronavírusu. UVC Žiarenie sa dá využiť na dezinfekcii povrchov, priestorov či ovzdušia. Kačíkovci už teraz vytvárajú vývojové projekty v oblasti školstva, nasadenia svietidiel s využitím UVC žiarenia do škôl a škôlok, ktoré vnímame ako citlivé na dezinfekciu a kvalitné osvetlenie, a chcú sa zamerať aj na veľkých developerov, ktorí poskytujú priestory pre maloobchod či kancelárie na vyššej úrovni.

Každá zmena prináša nové nároky na nové riešenia. V tomto prípade sú to nároky na dezinfekciu, kvalitu vnútorného prostredia. Tieto riešenia budú čoskoro po technologickej stránke pripravené,“ hovorí Eduard Kačík.

Ako dopĺňa Richard, kríza je tiež príležitosťou na zvýšenie kvality osvetlenia s použitím takzvaných biodynamických svietidiel, to znamená osvetlenia, ktoré podporuje biodynamiku hormonálneho správania sa človeka počas dňa — pomáha zvýšiť bdelosť počas dňa, človeku dodáva dobrý pocit v priestore, prináša vyššiu efektivitu práce.

Ďalšou veľkou témou v oblasti využitia svetla je napríklad prenos dát cez osvetlenie, toto riešenie je známe ako Li-Fi. Podľa Eduarda Kačíka ide o vyššiu úroveň aplikácie osvetlenia do dátovej infraštruktúry. „Ak by sme si na- príklad v tejto budove spočítali wi-fi, máme ich 27. A to nehovorím o IoT technológii, kde si každé zariadenie vytvára vlastnú sieť.

Čoskoro budeme zavalení elektromagnetickým smogom a v budúcnosti bude nevyhnutné vytváranie akýchsi čistých zón bez wi-fi. Dáta sa dajú prenášať aj svetlom, táto technológia je známa od začiatku používania LED svietidiel a takýto dátový prenos je aj mnohonásobne rýchlejší a bezpečnejší,“ vysvetľuje.

Takéto riešenia sa dajú z kancelárie preniesť aj na ulicu, tak, že pouličné svietidlá de facto vytvoria dátovú sieť pre autonómne vozidlá. To, čo bude o 10 či 20 rokov v oblasti svetla a súvisiacich technológií, je tak vlastne už dávno známe. „Možno už ani nebudeme musieť svietiť svetlom, lebo budeme mať okuliare, ktoré nám niektoré vlnové dĺžky znásobia a dokážeme tak vytvoriť vysoké energetické úspory. To budú témy, ktoré budeme riešiť o najbližších 5 – 10 rokov a o tých 10 rokov už budú konkrétne riešenia v infraštruktúre,“ myslí si Eduard Kačík. FORBES 6/2020