fbpx
Menu Zavrieť

KOSTOL SV. VENDELÍNA V OBCI ZUBEREC

  • Klient: Kostol sv. Vendeliná v obci ZUBEREC
  • Dátum: 2011

Kostol sv. Vendelína v obci ZUBEREC

Investor:                                  Farnosť Zuberec

Projekt a realizácia:               2010 – 2011

Ukončenie projektu:              Október 2011

Prvotným zámerom bola rekonštrukcia osvetlenia kostola. Elektroinštalácia v kostole nezodpovedala súčasným nárokom a predstavovala vážne riziko.

Postupom času sa farníci rozhodli zrekonštruovať celý interiér, vrátane podlahového kúrenia, vzduchotechniky, výmeny lavíc a interiérového vybavenia kostola, všetkých rozvodov vrátane dátových a ozvučenia, vnútorného vybavenia a modernizácie organu. Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia a stavebné úpravy vyvstali ako prirodzená súčasť stavby.

Arch. Babčan mal možnosť pokračovať na modernizácii, ktorú začal pred viacerými rokmi a vniesol do kostola čistotu tvarov, výrazne presvetlenie a zjednodušenie tvarov. Kostol aj napriek základným rysom neogotiky pôsobí veľmi moderne, čisto a ľahko. Našou úlohou bolo tieto vnemy umocniť.  Dbali sme na to, aby svietidlá a ich umiestnenie bolo veľmi diskrétne pre pozorovateľa, a aby pôsobili nerušene, bez oslnenia. Osvetlenie je ovládané prostredníctvom rôznych osvetľovacích scén.

Realizačný tím našej spoločnosti využil takmer všetky skúsenosti s osvetľovaním, a rekonštrukciou sakrálnych stavieb. Realizovala sa kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie, prípojky osvetlenia, núdzového osvetlenia, vonkajšieho osvetlenia, vzduchotechniky, dátových a multimediálnych rozvodov. Samotnej realizácii predchádzala viacmesačná predprojektová príprava, architektonické návrhy a spolupráca s pánom Arch. Ing. Babčanom na koncepte osvetlenia kostola a novej podobe interiéru, ktoré sme postupne zapracovávali do projektovej dokumentácie.

Realizáciou tohoto diela získali  obyvatelia, ale i návštevníci turisticky známej obce Zuberec historicky významný neogotický kostol s moderným technickým vybavením a interiérom.

Rekonštrukciu osvetlenia, vzduchotechniky a vykurovania sme dosiahli úspory na spotrebe elektrickej energie o 60%, čo výrazne prispeje k zníženiu prevádzkových nákladov kostola. Spínanie osvetlenia je rozdelené do viacerých stupňov, resp. scén podľa významu a účelu slávností. Intenzita osvetlenia a plošný jas oltára sú nastavené na nadštandardne vysoké úrovne, a aj preto kostol pôsobí veľmi čisto, a je plný svetla. Na druhej strane strane našou úlohou bolo, aby pri aj pri takto vysokých úrovniach jasov bolo možné premietať datavideo projektormi obraz na stenách. Vhodným nastavením reflektorových svietidiel a použitím rôznych tienidiel a sme splnili aj túto požiadavku.

Na obnove kostola sa podieľali mnohí obyvatelia obce, a napriek tomu, že s rekonštrukciami sakrálnych pamiatok nemali skúsenosti, ich prístup bol veľmi profesionálny a práca nadpriemerne kvalitná a odborná.