Menu Zavrieť

Návrh a realizácia osvetlenia zjazdovky v lyžiarskom stredisku Ski Čierny Balog Urbanov vrch

Návrh a realizácia osvetlenia zjazdovky v lyžiarskom stredisku Ski Čierny Balog Urbanov vrch

Investor:                 Black Forest Ski Resort s.r.o.

Projektant:             LIGHTECH   9/2014

Realizácia:              LIGHTECH    11/2014      HRONTECH    11/2014

Investorovi sme vypracovali rôzne riešenia výstavby osvetlenia zjazdovky a štandardov osvetlenia. Investor zvážil všetky možnosti a rozhodol sa projektovo spracovať výstavbu osvetlenia zjazdovky na existujúcich stožiaroch doppelmyr. Bolo nutné sa vyrovnať s rôznymi technickými predpismi prevádzky lanových dráh. Spôsobu napájania, stability, vplyvov otrasov pri prevádzke a najmä vzdialenosťou medzi stožiarmi od 80 do 168 m. Zdanlivo nerealizovateľná predstava sa nám po krátkom čase výpočtov, návrhov a simulácii ukázala ako realizovateľná. Dôležitou podmienkou bolo, aby zjazdovka nespôsobovala presvetlenie blízkej obce alebo okolitých kopcov a rekreačných zariadení.

Druhou dôležitou podmienkou je rovnomernosť osvetlenia  v šírke 65 m zjazdovky a minimálne oslnenie lyžiarov.

Tieto protichodné požiadavky sa nám podarilo s malými kompromismi dotiahnuť do realizovateľného riešenia len vďaka unikátnemu svetlometu SITECO SICOMPACT MAXI 1000 W, ktorý dlhé roky nemá konkurenciu v osvetľovaní plôch športovísk.

Z pohľadu podmienok prevádzky vlek a celá sústava osvetlenia je v zimnom období vystavená otrasom pri prevádzke vleku a v letnom období bleskom ktoré sú v pohorí, kde sa lyžiarske stredisko nachádza, veľmi častým javom.

Sústava je neustále pod napätím, pretože napájacie vedenie slúži na aj na iné účely ako osvetlenie. Bolo nutné implementovať systém riadenia jednotlivých svietidiel pomocou diaľkovej správy cez GSM. Zjazdovku je možné monitorovať cez vzdialený prístup diagnostikovať jej prevádzkové stavy, spotrebu a prepínať do rôznych režimov. V prípade výpadku napájania alebo neautorizovanému vypnutiu dôjde k zapnutiu LED reflektorov ,ktoré slúžia ako núdzové osvetlenie. Ide o unikátne riešenie núdzového osvetlenia, ktoré zvyšuje bezpečnosť lyžiarov na zjazdovke v nočných hodinách.

Stožiare sú pripevnené pomocou rôznych konzol bez zvárania. Konzoly tvoria kompatibilnú skladačku na všetky typy stožiarov doppelmayr. Veľkou výhodou je, že umožňujú vyrovnať osvetľovací stožiar vždy do zvislého stavu a adaptovať sa na rôzne sklony stožiarov doppelmayr, prípadne ich posuny.

Riešenie osvetlenia je výsledkom kompromisov a z pohľadu realizácie na hranici technických možností. Inštalácia sa realizovala v novembri a decembri bez použitia vrtuľníka. Sklon zjazdovky je rovnomerný od 10 po 18 stupňov. Museli sme zvoliť alternatívne postupy, ako posúvanie žeriavovej techniky po zjazdovke a minimalizovať devastáciu povrchu zjazdovky.

Inštalácia je závislá na poveternostných podmienkach a klzkosti povrchov zjazdovky. Ak nie sú k dispozícii finančné zdroje na výstavbu unifikovanej sústavy osvetlenia zjazdovky, tak je možne sústavu postaviť aj na stožiaroch vleku.

Prínosom bolo overenie tímovej práce v náročných prírodných podmienkach s vysokými nárokmi na techniku a dôslednosť prípravy pracovných postupov, bezpečnostných opatrení a presností, od návrhu až po realizáciu. Vďaka vysokému pracovnému nasadeniu sa zákazku podarilo začať  v zimnom období a ukončiť pre začiatkom zimnej sezóny.