fbpx
Menu Zavrieť

Rekonštrukcia osvetlenia zjazdovky v Levoči

Zástupcovia prevádzkovateľa a vlastníka zjazdovky – firma ARPROG a.s. – nás požiadali, aby sme prišli zhodnotiť  kvalitu osvetlenia lyžiarskeho strediska SKI CENTRE LEVOČA.

Hneď po príchode sme zistili niekoľko nedostatkov, ako napríklad znečistenie svetlometov, nesprávne natočenie vzhľadom na plochu a sklon zjazdovky, malý počet reflektorov, vysoká poruchovosť reflektorov, nesprávne napojenie a prevádzkovanie z jednej napájacej vetvy.  Meraním sa taktiež zistilo podpätie v sieti. Nedostatočná intenzita osvetlenia a veľmi zlá rovnomernosť osvetlenia.  Spracovali sme technický a energetický audit sústavy, navrhli opatrenia na zvýšenie kvality osvetlenia.  Pre okolité prostredie bolo veľmi nepríjemné nadmerné presvetľovanie  obce LEVOČSKÁ DOLINA.

Majiteľ sa rozhodol významne zvýšiť kvalitu osvetlenia lyžiarskeho strediska  a zvýšiť bezpečnosť pri večernom lyžovaní.  Záujem o večerné lyžovanie neustále rastie.

Každý pôvodný reflektor sme zrepasovali, zmenili jeho uchytenie na konzolách. Do sústavy sme pridali 45 ks nových výbojkových svetlometov, všetky svetlomety vybavili halogenidovými výbojkami 150W streetwise 3000 K. Zrealizovali sme výmenu káblového vedenia, opravu stožiarových svorkovníc a  sústavu sme doplnili o doplnkové zemnenie. Vypracovali sme revízne správy a inštalovali sa LED reflektory pre zaskokové osvetlenie v prípade podpätí alebo  krátkodobého výpadku napájania. Zjednodušilo sa ovládanie zmenou v zapojení a zaťažení jednotlivých vetiev. Identifikovali sa káblové poruchy a vadné spojky.

Pracovalo sa v náročných poveternostných podmienkach a ťažkom svahu, ale  práce sme ukončili v dohodnutom čase pred začiatkom zimnej sezóny.

Znovu sa potvrdilo, že na sústave osvetlenia je najdôležitejším predpokladom  dlhodobej prevádzky dôsledná pravidelná údržba. Ak sa podcení údržba, alebo v čase výstavy podcení kvalita diela, tak v krátkom čase nastanú poruchy, ktoré si vyžadujú nemalé investície.  Vhodným nasmerovaním reflektorov sme významne zvýšili kvalitu osvetlenia. Často stačí vykonať malé a nenáročné úpravy osvetlenia a výsledný efekt je významným zlepšením kvality a bezpečnosti nočného lyžovania.

Napriek tomu, že všetky reflektory sú iba príkonu 150  W, sme dosiahli normou stanovenú rovnomernosť a v referenčných úsekoch hlavných trás lyžovania aj intenzitu osvetlenia.

Myslíme si, že majiteľ  tak zvýšil hodnotu a kvalitu služieb lyžiarskeho strediska, ktorá je porovnateľná s malými alpskými strediskami.