fbpx
Menu Zavrieť

ŠTRBSKÉ PLESO – CHODNÍKY

  • Klient: Obec Štrba
  • Dátum: 2012
  • Info: Chodníky na Štrbskom Plese

Štrbské Pleso – chodníky
Investor:              Obec Štrba
Realizácia:           2012

Naša spoločnosť LIGHTECH® je autorom návrhu osvetlenia a iluminácie chodníka a bežeckých tratí okolo jazera Štrbské Pleso, vo Vysokých Tatrách.

Štrbské Pleso je jedným z najnavštevovanejších stredísk cestovného ruchu, s veľkou ponukou rôznych aktivít v rámci zimnej i letnej turistiky. Okolo plesa vedie prírodný chodník, ktorý je využívaný nespočetným množstvom turistov a športovcov, predovšetkým na prechádzky, športovú chôdzu, bežkovanie, či posedenia.

Jazero je svojou rozlohou druhé najväčšie na Slovensku, a jediným najvyššie položeným plesom v strednej Európe bez prítoku rieky.

Spoločnosť LIGHTECH® – ako komplexný projektant – navrhol revitalizáciu infraštruktúry tejto destinácie cestovného ruchu a vykonal rekonštrukciu celého vonkajšieho osvetlenia športového a oddychovo-zábavného areálu.

V mesiaci február 2011 bola ukončená prvá etapa revitalizácie osvetlenia areálu, ktorej predmetom bola aj nová výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia základnej bežkárskej trate, a zároveň osvetlenia chodníka okolo jazera a všetkých priľahlých chodníkov, vrátane parkoviska známeho hotela Patria.

V rámci rekonštrukcie boli použité  svietidlá s historickým dizajnom – MICENAS IJM INDAL –  pre vysokotlakové halogenidové výbojky CMH 70W v počte 110 ks. Tvar, farebné vyhotovenie a krivka svietivosti svietidiel bola zvolená s dôrazom na subtílnosť osvetľovacej sústavy v chránenom prírodnom pásme Vysokých Tatier. Súčasťou rekonštrukcie verejného osvetlenia bola aj iluminácia drobnej architektúry pamätníka SNP, ktorý sa stal príjemným miestom na večerné posedenie na lavičkách.

V rámci rekonštrukcie bolo vybudovaných a zrekonštruovaných 110 svetelných miest vrátane káblového vedenia a diaľkovo riadeného rozvádzača verejného osvetlenia.

Výsledkom rekonštrukcie verejného osvetlenia chodníkov v okolí jazera Štrbské Pleso je prinavrátenie turistického významu a atraktivity tohto jedinečného jazera v strednej Európe. Umožňuje relaxovať a využívať športovanie širokej verejnosti aj nočných hodinách a v neposlednom rade zvyšuje renomé Slovenska v očiach domácej i zahraničnej klientely cestovného ruchu.