Menu Zavrieť

Vyhliadková veža – Grotta, Dubnica nad Váhom

Investor:                                         Mesto Dubnica nad Váhom

Projektant a lighting design:      LIGHTECH s.r.o.

Hlavný dodávateľ :                       ALMA BAU

Pamiatkový dozor:                       Ing. Ružvoňová, Krajský pamiatkový úrad.

Realizácia osvetlenia:                  rok 2008

Partner pri realizácii osvetlenia a stavebný dozor:           Ing. Matuš Vydrnák – MAVYS.

Zo strany mesta sme boli prizvaný na návrh konceptu osvetlenia historickej pamiatky vyhliadkovej veže – Grotta v Dubnici nad Váhom. Vyhliadková veža je súčasťou kaštieľa a parku a penziónu.

Súčasťou konceptu osvetlenia lighting designu bolo navrhnúť osvetlenie vnútorného osvetlenia chodieb a vinárne s miestnosťou pre ochutnávku vín a vonkajšie osvetlenie v troch osvetľovacích scénach, ktoré sa majú prekrývať.

Po akceptácii konceptov osvetlenia mesto vypísalo tender na realizáciu osvetlenia. Firma ALMA BAU začala realizáciu osvetlenia a rekonštrukčné práce.

Dôraz bol kladený aby interiér a blízke okolie vystupovalo ako dominanta, pričom by boli zvýraznené línie, detaily a tvar veže. Veža je veľmi pekná, s unikátnym remeselným spracovaním detailov, ako sú napríklad vitráže okien. Pôsobí veľmi čisto a pekne. Na druhej strane okolie, ktorými sú hradby a oporné múry a prístupové chodníky, mali dostať charakter dramatickosti a tajomnosti.

Preto sme zvolili také pozície svietidiel, ktoré zvýraznili kontrasty  kameňov a skál, ako aj nerovnosti muriva.

Na stavbe sme sa stretli sa s veľkým záujmom o najlepší  možný výsledok rekonštrukcie a reštaurátorskej práce.

Súčasťou rekonštrukcie bol aj prístupový chodník a rekonštrukcia verejného osvetlenia 4 stožiarov, tu sme použili lucernu MICENAS, ktorá dopĺňa architektúru miesta a zabezpečuje veľmi efektívne osvetlenie chodníkov parku.

Našou úlohou počas realizácie bolo dohliadnuť na správnu realizáciu osvetlenia, nastavenie svietidiel a sfunkčnenie osvetlenia.

Myslím si že stavba bola dobrou ukážkou spolupráce všetkých zúčastnených, kde sa dostali do súhry všetky profesie a pracovali na spoločnom výsledku. Veľký podiel na celkovom výsledku mal pamiatkový dozor a reštaurátori  a pracovníci firmy ALMA BAU, ktorí každodenne a krok po kroku riešili náročné úlohy, ako zachovať pôvodný vzhľad a na druhej strane urobiť funkčnú historickú pamiatku.

Napriek tomu že veža je voľne prístupná, doteraz sa mesto nestretlo s vandalizmom.