Menu Zavrieť

EU projects

“Zavádzanie informačno-komunikačných technológií v spoločnosti LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným”

Zverejnená “Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku”

Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2232022010501

Zverejnená “Zmluva o dodaní tovaru k zákazke zavádzanie informačno – komunikačných technológií v spoločnosti LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným predmet zákazky Dodanie softvérového a hardvérového zariadenia””

Zmluva o dodaní tovaru TEREXIM

INFORMAČNÁ TABUĽA