Menu Zavrieť

O nás

Spoločnosť a Ľudia

Sme tím nezávislých kreatívnych ľudí zameraný na komplexný, koncepčný návrh a realizáciu osvetlenia.

Svetlo je všade, určuje náš životný priestor, vytvára pocity, podmienky, hodnoty. Snažíme sa to uchopiť a pracovať s ním tak, ako najlepšie vieme. Pracujeme spolu s architektmi, investormi, prevádzkovateľmi budov, miest a športovísk. Od roku 2000 sme mali možnosť navrhnúť a uviesť do života mnoho dizajnovo a užívateľsky orientovaných  riešení osvetlenia. Každodenne pracujeme na nových moderných, inovatívnych a energeticky efektívnych riešeniach osvetlenia, pri ktorých je centrom pozornosti klient a jeho potreby.

Hľadáme a navrhujeme osvetlenie, ktoré obohacuje priestor, vytvára emócie a ostáva v pamäti užívateľa a návštevníka.

Spolupracujeme a čerpáme skúsenosti,  informácie z portfólia významných výrobcov svetelnej techniky, ale aj vedeckotechnických inštitúcii, múzeí, škôl a vedeckých projektov. Zúčastňujeme sa konferenciách, výstavách a odborných seminároch a sme zapojení do procesu normalizácie a tvorby legislatívy.

Snažíme sa mať široký rozhľad a vlastný názor na trendy a inovácie vo vizuálnej forme osvetlenia, technickej realizácii, systémoch riadenia, softvéroch a najmä reálnych užívateľských potrebách.

napísali o nás
FORBES 6/2020 – interview

» celý článok v textovej podobe

Dbáme na energetickú hospodárnosť, máme environmentálnu zodpovednosť. Aj jednoduchým osvetlením je možné vytvoriť excelentné vizuálne výsledky, ak im venujeme dostatok času.  Dbáme na finančné limity našich klientov.

Profesionalita a záujem nášho tímu odborníkov v obore návrhu, vývoja, realizácie, údržbe osvetlenia a riadiacich systémov je zárukou Vašej dlhodobej spokojnosti a udržateľnosti. Vytváranie priestoru pre bezpečnosť, kvalitnejšiu prácu, zábavu, plnohodnotný šport, oddych v domove a vyššiu kvalitu života nás baví.

Dlhodobým cieľom našej spoločnosti je poskytnúť klientovi komplexné a nezávislé služby od dodávateľského reťazca projektu, hľadáme investične vhodného riešenia osvetlenia.

Ak si klient praje ďalšiu spoluprácu, tak sa dohodneme na pokračovaní projektu, ako napríklad: montáž špecifických a náročných riešení, záručný a pozáručný servis s dôrazom na úsporu prevádzkových nákladov.

Je našim krédom byť nositeľom inovácie pomocou komplexných a koncepčných riešení.

Veľké úsilie venujeme objektívnosti a nezávislosti informácií pre obchodných partnerov, architektov, investorov, správcov a samosprávy o stave a možnostiach zvýšenia kvality a úspor osvetlenia.

Jednou z našich hlavných činností je tvorba tendrových dokumentácii pre výber dodávateľa realizácie osvetlenia. Tu hájime záujmy klienta a šetríme jeho peniaze. Aj kvalitný projekt nemá zmysel ak sa kvalitne a do kvality nezrealizuje.

Veľkú časť nami realizovaných projektov tvoria osvetľovacie sústavy pre mestá obce, byty, rodinné domy, reštaurácie, kancelárie, polyfunkčné budovy, priemysel, ale aj hotely, záhrady, parky a iluminácie budov…

Taktiež poskytujeme naše služby spoločnostiam poskytujúce služby EPC.

EU PROJEKTY

 „Zavádzanie informačno-komunikačných technológií v spoločnosti LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným“